Прес-конференция на Свобода за всеки: Законът за детето – ненужен и опасен

 

Свобода за всеки

правозащитна група за защита на основни човешки и конституционни права.

 

Тема:

Проектът на Закон за детето – ненужен и опасен

 

Участници:

  • адв. д-р Виктор Костов
  • Явор Костов
  • Михаил Новак
  • Христо Панчугов, зам.-главен секретар на СДС

Адв. д-р Виктор Костов е адвокат и правозащитник, защитаващ основни човешки и конституционни права; главен редактор на сайт Свобода за всеки – онлайн издание за свободата на съвестта и словото, и ръководител правозащитната дейност на организацията.

Автор е на критичен правен анализ на проекта за Закон за детето и вносител на Меморандум с мнение относно същия законопроект на Alliance Defense Fund (Алианс за правна защита) – международна неправителствена организация на над 1700 асоциирани адвокати, защитаващи човешките права и правата на семейството. Двата документа са внесени в Министерски съвет, ресорното министерство и Народното събрание.

Сподели:

Leave a Reply

Подобни постове