Отказано право на отговор от великотърновски вестник

Прес-съобщение
За незабавно разпространение
12 август 2010

ОТКАЗАНО ПРАВО НА ОТГОВОР

На 12 юли в. „Борба”, Велико Търново публикува статия със заглавие „Искат близо 500 000 лв. кръвнина за убито от турски шофьор семейство”. Начинът на поднасяне на материала и твърденията в него уронват престижа и доброто име в обществото на членове на евангелските християни и църква „Сион” от същия град. В противоречие с подписания от вестника Етичен кодекс на медиите в България, статията използва трагедията на семейство от църквата – автомобилна катастрофа станала през м. януари тази година – за да спекулира относно това как „църковното братство” щяло да злоупотреби със средствата дарени за преживялата катастрофата тригодишна Девора. Освен това, тенденциозно и с ирония, журналистката-автор на статията приписва на пастор Николай Стефанов фаталистични твърдения и богословие, които омаловажават страданието на семейството дало жертви в катастрофата.

П-р Николай Стефанов, и ХЦ „Сион”, като засегната страна потърсиха право на отговор от репортерката и главния редактор на в. „Борба” съгласно Етичния кодекс на медиите в България. С Етичния кодекс медиите поемат ангажимент „да предоставят на обществото точна и проверена информация и да не скриват или изопачават преднамерено факти”. Етичният кодекс задължава медиите също така „ясно да разграничават фактите от коментарите и предположенията”. Според Кодекса следва журналистите да не засилват „мъката на хората, попаднали в беда” и да съобщават „такива информации със съчувствие и сдържаност”. Най-накрая, но не като най-маловажен, ще посочим ангажимента на медиите, включая в. „Борба”, да предоставят „право на отговор на лица и организации, засегнати пряко от неточни или подвеждащи публикации”.

Въпреки проведената кореспонденция с представители на вестника, „Борба” отказа да изпълни поетия от тях етичен ангажимент и да предостави гледната точка на засегнатите. Напротив, в телефонен разговор на 11 август, адв. Виктор Костов, довереник на засегнатите от публикацията, главният редактор Николай Томов в израз на неуважение и невъздържаност, на въпроса за публикуването на отговор на въпросната публикация, заяви: „Нито една дума на вашата църква няма да бъде публикувана”.

Поведението на представителите на местния вестник – анти-евангелски публикации и отказ за диалог относно фактите по публикацията — уронва не само престижа на журналистическата професия. То създава застрашителна среда за евангелските християни и практикуването на християнската вяра. С поставянето на въпрос относно предполагаема бъдеща злоупотреба със средствата на останалата сирак Девора, в чиято полза засегнатата църква организира кампания за събиране на помощ, и без никакви доказателства за предишни или настоящи парични злоупотреби, журналистката Нели Сукова и в. „Борба” насаждат нетърпимост срещу вярващите християни от ХЦ „Сион” единствено заради техните убеждения.

Задача на свободните медии е да информират обществото, а не да го манипулират. В тази връзка ще предприемем законови действия в защита на правата на вярващите, на малката Девора и семейството й, срещу невярната и подвеждаща публикация на посочения вестник. По този начин, ще бъдат защитени справедливостта, истината и свободата на съвестта и религията въобще, както и свободата на информация.

За контакти:
пастор Николай Стефанов, ХЦ „Сион”, мобилен +359 899774340
адв. д-р Виктор Костов, довереник на засегнатите, мобилен +359 878 198 278

Линк към статията: http://www.borbabg.com/?action=news&news=6533

Сподели:

Leave a Reply

Подобни постове