Становище относно Национална стратегия за детето 2019-2030

family sv strategia

Министерски съвет, портал за обществени консултации – Национална стратегия за детето 2019-2030

Изтегли Становището на Свобода за всеки (PDF) от линка по-долу — “Сваляне на прикачените файлове”!

Подпиши онлайн петиция срещу Стратегията!

Становище относно Национална стратегия за детето 2019-2030

Свобода за всеки
www.svobodazavseki.com

Свобода за всеки е правозащитна и издателска група, която защитава принципите на правото в свободното гражданско общество, включително и правата на родителите и техните деца и ценностите на традиционното семейство. В настоящия документ представяме кратко становище относно „Национална стратегия за детето 2019-2030“.

„Национална стратегия за детето 2019-2030 г.“ (Стратегията, или С.) е плод на тоталитарно мислене и е категорично неприемлив за гражданите на България документ, който под предлог „грижа за най-добрия интерес на детето“ предвижда пълна власт от страна на държавата и респективно на отделните чиновници над живота на всяко дете и неговото семейство. Стратегията е поотупан от праха и леко преработен вариант на тоталитарния проект на Закон за детето, насочен към разрушаване на традиционното семейство, категорично отхвърлен от българските родители и обществото през 2012 г. Тя цели ограничаване на правата на родителите и чрезмерно и недемократично разширяване на контролните функции на държавата по отношение на децата и семейния живот.

До това нежелателно положение ще доведат неправилната философия и детайлно изложените мерки децата да бъдат третирани като обект на обществена и държавна намеса, при която ролята на родителите и естествената семейна среда и обич са сведени до минимум или формулирани като пречка.

В настоящото Становище ще изброим някои проблемни моменти в Стратегията, като ще обобщим по точки най-забележителните от тях. Накрая ще заключим, че визираните в Стратегията планове за отношение на държавата и на обществото към децата и техните семейства ще имат негативно въздействие върху личността в индивидуален план и върху обществената тъкан като цяло.

В Стратегията, както и в редица други документи на правителството, е формулирана необходимост от все по-ранното институционализиране на децата, като изтъкнатата за това причина е недостатъчната им подготвеност за училище. Подобни действия идват да покажат, че властта цели да подготви деца, които да служат на училището, а не да създаде училище, което да бъде пригодено към съвременната действителност и нуждите на днешните деца и техните родители. Това показва както пълната неспособност на държавната администрация, така и забележителната ѝ незаинтересованост и неангажираност към решаването на действителните проблеми в сферата на образованието.

Част от Стратегията е изготвена в нарушение на основни конституционни и човешки права, записани в Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ).

(Изтегли Становището на СВ в PDF, линк долу в “СВАЛЯНЕ НА ПРИКАЧЕНИТЕ ФАЙЛОВЕ”)

Становище относно Национална стратегия за детето 2019-2030 от Свобода за всеки

Сподели:

8 Comments

  • Напълно се солидаризирам със Становището на Свобода за всеки. Не бива в никакъв случай да се допуска Проектът за Национална стратегия за детето или подобен документ да се превърне в “политическа рамка”, по думите на авторите му, за бъдещо законодателство в областта на социалната политика и на политиките за децата и семейството. Важно е също така да бъдат оповестени имената на индивидуалните автори и названията на организациите, създали Стратегията, както и източниците им на финансиране.

  • Предлагам до 8.2 повече хора да си напишем мнението против стратегията на саита на правителството, на които се обсъжда

  • ,,Националната стратегия за детето 2019-2030 г.”не укрепва по никакъв начин семейната индустрия нито защитава най-добрия интерес на децата. Аз съм за нейното отхвърляне.

  • Не на тази преписана по български “скандинавска” стратегия. Държавата няма право да се бърка във възпитанието и отглеждането на децата в семейната им среда. Това е форма на репресия срещу родителите, които ще бъдат въвлечени в някакъв нарочен Биг Брадър за целите на чиновническата власт. Кой ще контролира администрацията в лицето на социалните служби в случай на злоупотреби от тяхна страна? Как ще се гарантират правата на родителите и изобщо ще имат ли такива, защото стратегията очевидно ги дискриминира? Защо и кому е нужно да се въвежда подобна стратегия? Защо същата не бъде насочена към социалноуязвимите малцинствени групи за които е обществен факт, че имат проблеми със отглеждането и възпитанието на децата си голяма част от които живеят в риск? И държавата не се ли явява в ролята на мащеха за едни и любима за други, толерирайки от години проблемите на същите за да ги използва като удобни гласоподаватели по време на избори?!?

  • Против тази така наречена Стратегия! Тоталитарен модел на на управление и контрол над децата ни! Ако управляващите я приемат това ще доведе до национална катастрофа с невиждани последици!!!

Leave a Reply

Подобни постове