СВ брой 59: Справедливата война в новозаветното християнство и съвременните реалности

Юли 2022 г. Изтеглете списанието като кликнете на корицата.

СЪДЪРЖАНИЕ
СПРАВЕДЛИВАТА ВОЙНА В НОВИЯ ЗАВЕТ 3
ХРИСТИЯНСКИ РАЗСЪЖДЕНИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВАТА ИЛИ НЕСПРАВЕДЛИВАТА ВОЙНА В МИНАЛОТО И ДНЕС 15
ХРИСТИЯНСКИТЕ НРАВСТВЕНИ ВЪЗГЛЕДИ ЗА ВОЙНАТА И АКТУАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ 29
КАПАНЪТ НА БИНАРНОТО МИСЛЕНЕ 44
ДУХОВНО И КУЛТУРНО И ЕНИЧАРСТВО. ВОЙНАТА В НАС И ОКОЛО НАС 49
ПЪТЯТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОТ РАЗРУХАТА 60
ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОРИТЕ 66

АВТОРИ В БРОЯ
адв. д-р Виктор Костов
проф. д-р Валентин Кожухаров
доц. Костадин Нушев
гл. ас. д-р Атанас Терзийски
доц. д-р Николай Кочев
Явор Костов

Сподели:

Leave a Reply

Подобни постове