За мира, войната и съвременното християнство

За мира, войната и съвременното християнство

Много е изписано и изговорено за мира и войната според както християнството го разбира и го проповядва. Да се обърнем отново към тази тема – това би се сторило на…
Прочети още