Свободно и критично мислещо общество

На 11 юни в Пловдивския университет се проведе онлайн симпозиум на тема „Свободно и критично мислещо общество“. Събитието бе съвместно организирано от правозащитната организация „Свобода за всеки“ и Пловдивския университет, който бе и домакин на форума.

Живеем във времена на активна подмяна на традиционните ценности и светоглед с прогресивни, неолиберални идеи и визия. Тези процеси са съпроводени с отричане на изконни християнски разбирания, опора на българският народ във вековете. Наблюдаваме изкривяване и предефиниране на добро и зло, дефиниции, онтологии и парадигми във всички области на човешката дейност и познание – история, право, култура,  образование, наука, медицина и т.н. В духа на академичната свобода и плурализъм на мненията организаторите считат за първостепенен дълг изразяването на мнения и възгледи, призив към мислене и дебат, решения и действия по теми, които остават в сянка сред информационния и медиен поток. По този начин даваме нашият принос в изграждане на едно по-свободно и по-критично мислещо общество.

Лектори на международния Симпозиум бяха учени, правозащитници и общественици, изявени в своята област, а Виктор Макаров ни помогна с превода на изложенията на нашите чуждестранни гости. По реда на представянето чухме следните теми:

Адв. д-р Виктор Костов от „Свобода за всеки“ постави в лекцията си на тема “Ролята на истината в свободното общество” фундаменталните въпроси „Какво е свобода и каква е ценността ѝ като кауза?“, „Каква е връзката между свобода и истината?“, „Как бива отнемано човешкото достойнство?“. Според адв. д-р Костов „Свободата се взима, тя не се дава!“.

Тимотеуш Зих, доктор по право, адвокат, заместник-председател на управителния съвет на Института за правна култура Ордо Юрис със седалище във Варшава, член на Европейския икономически и социален комитет и ректор на университета Collegium Internarium в Полша представи своята лекция на тема „Истанбулската конвенция и джендър идеологията зад нея”. В нея той акцентира, че основни институции, като семейство и брак, са поставени под безпрецедентна атака от радикалните идеологии, предизвикващи обективни биологични истини, като половата принадлежност. Според адв. д-р Зих майчинството и родителството започват да се третират като не повече от едно скъпоструващо хоби.

Пол Колман, изпълнителен директор на Алианса за защита на свободата (Alliance Defending Freedom) и адвокат на Висшите съдилища в Англия и Уелс, изнесе лекция на тема „Свободата на словото в новите условия: корпоративна и идеологическа цензура в западните либерални демокрации“. Днес в Европа съществуват стотици наказателни закони за речта на омразата. Основна цел на тези закони е да заглушат несъгласните с тях или инакомислещите. Как обаче дефинираме тази така наречена „реч на омраза“? Кой решава що е то „реч на омраза“? На практика това включва всичко, което не се харесва на управляващите. Независимо дали говорим за Пакистан, Китай, Канада или  Европа, коренът на тази цензура по същество е един и същ – има правилен начин и грешен начин на мислене и управляващите решават кое е правилно и кое не. Ако изразите грешна гледна точка, трябва да бъдете наказани. И тъй като все повече и повече области от живота се политизират, има все по-голям брой теми, където има правилен и грешен начин на мислене, и все по-тесен прозорец на приемлив обществен дискурс по тези теми.

Д-р Борислав Цеков, доктор по конституционно право от Института за модерна политика, запозна аудиторията с „Неолибералният глобализъм и неговите алтернативи“, като представи и аргументира в детайли неолибералния глобализъм като една хибридна и комплексна политическа доктрина или глобална матрица, държаща се на три основни компонента: неолибералните икономически принципи; доктрината на еднополюсния свят и силовото му налагане; и политиката на идентичности (напр. джендър идеологията). Д-р Цеков ясно дефинира и разграничи класическия либерализъм от неолибералните идеи.

В лекцията си „Наука или идеология“ лекторите от Пловдивския университет (Химически факултет) доц. д-р Николай Кочев и гл. ас. д-р Атанас Терзийски запознаха аудиторията с автентичния научен метод като основен гарант за научно-доказуема истина. Те коментираха най-чести изкривявания и идеологизиране на науката, като посочиха примерите за теорията на еволюцията и тази за глобалното затопляне. 

Следващият лектор – проф. д-р Валентин Кожухаров и дописник на „Свобода за всеки“ – говори за „Западните християнски църкви между Библията и политкоректността: великата подмяна“. В нея той цели да припомни редица обстоятелства от живота на някои църкви в Западното християнство, които през последните години станаха факти и внасят безпокойство в останалите църкви по света и особено в по-традиционните християнски изповедания, каквито например виждаме в България. Усилването на секуларизма, сляпата политкоректност, криво разбраният „нов либерализъм“, загубата на здравия разум и безусловното подчиняване на местното законодателство с неговите ирационални, нелогични и дори античовешки закони и разпоредби доведоха до подмяната на истинския християнски дух в тези църкви с духа на новия тоталитарен натиск върху гражданите на немалко западни страни. Сериозна опасност в този процес се съзира в промяната на редица догмати, канонични църковни постановления, ръководствата за провеждане на църковните богослужения, молитвословите и въобще в църковния живот на отделните енории, която промяна всъщност представлява безпрецедентно отстъпление от християнската вяра и Евангелието. Особена тревога предизвиква решението на някои западни църковни събрания да „благославят“ съюзите между гейове и лесбийки, наричани „бракосъчетания“, като по този начин те утвърждават в църковното си учение греховни практики, които са антипод на християнските добродетели, към които ни призовава Евангелието. В доклада тези „църкви“ се призовават да се върнат към лоното на действителното християнство и неговите неотменни евангелски добродетели и ценности, и в този процес те могат да се поучат от други християнски църкви, като тези в България и в други не толкова богати и заслепени от охолство страни, които не робуват на политкоректността и все още пазят здравия християнски разум на вярата си. 

Доц. д-р Мила Кръстева от Филологическия факултет на Пловдивския университет ни запозна с архивни документи за Батак в своята лекция „Памет за Батак: документите срещу подмяната на историята“. От края на 80-те г. на ХХ и до днес у нас избуява „научна“ продукция, пръсната по страниците на специализирани издания, сборници, монографии, е-източници. В нея осъзнато и целенасочено се подменя същинската история на Българското възраждане. Автори на публикациите са български изследователи – историци, социолози, хуманитаристи: които никога не са изучавали и изследвали самостоятелно периода; които никога не са гълтали праха на архивите от възрожденското време; които никога не са докосвали дори и един ръкопис от XVIII и XIX в. Тази е причината, поради която наблюденията им са непоследователни, а заявените изводи са ненаучни и лишени от задълбочена аргументация. 

В последната лекция на тема „Ролята на държавните училища в индоктринирането на децата срещу християнството, свободата и сексуалния морал“ лекторът Алекс Нюман, разследващ журналист от САЩ, посочи политиката за централизиране и индоктриниране на образованието в глобален план, както и сексуализацията на децата като насилие над деца. Образователните тоталитарни идеи според г-н Нюамн целят разрушаване на семейството, традиционните ценности и личната свобода.


Д-р Атанас Терзийски е преподавател в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и председател на Християнреформистка пария.

Сподели:

Leave a Reply

Подобни постове