Да имаш деца е най-вредното нещо за природата според шведско проучване

Наскоро шведски изследователи стигнаха до извода, че най-голямата вреда на планетата е… да имаш деца. Да имаш дете „струва“ на планетата ни цели 58.6 тона въглероден диоксид в атмосферата, затова изводът на изследването е, че хората трябва да имат по-малко деца.

Абсурдността на изказването явно не дразни почитателите на природата. В крайна сметка, природата страда много от самото присъствие на човечеството. Най-добре да го няма.

Ето как шведският народ достига до нови висоти в своето хуманистично развитие.

В Библията четем:

Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, човеците остават без извинение. Защото, като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха; но извратиха се чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. (Римляни 1:20-21)

Творението – природата, човечеството, животинският свят – говори за това, че има Творец. Издигането на творението над Твореца говори вече за объркан светоглед и поставя изповядващите подобни възгледи в категорията на хората от края на стиха, които се  извращават се със собствените си мъдрувания и чието сърце се помрачава. Какъв по-голям признак за помрачено сърце от това да считаш Божието творение (човекът) само като средство, което изхвърля вредни емисии в природата? Природата бе създадена от Бог, за да може човекът да я управлява и тя да служи на него, а не обратното:

И Бог каза:

Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. (Битие 1:26)

Човекът бе създаден да владее над цялата земя, а не обратното. Земята беше създадена за човека и за прослава на Бог, а не за да съществува сама за себе си.

Кое ли ще е следващото падение в шведския социалистически свят?

Сподели:

Leave a Reply

Подобни постове