Държавното предефиниране на пола и семейството като заплаха за свободата на религията и словото

{loadposition user10}

Настоящият брой съдържа статии по темата от последната конференция Бог и Цезар 2013 г. Темата е за нарастващия конфликт между новосъздаденото право на сексуална ориентация и основни човешки права, като това на свободата на съвестта, вярата и изразяването. Тенденцията държавата да предефинира такива утвърдени и очевидни категории като пол и брачна връзка показва признаци на загуба на морална ориентация и здрав разум в широк обществен мащаб. В тази връзка са статиите на авторите, които разглеждат проблема от правна, богословско-християнска и политическо-идеологическа гледна точка.

Сподели:

Leave a Reply

Подобни постове