Православен универсализъм

Тезата, че БПЦ, официално одобрена от държавата, има над-обществено и над-държавна юрисдикция е абсурдна. Не може да наложиш на всички своето мнение, колкото и универсално да ти се струва то.

Грехът на себеправдеността е основна причина за духовно и житейско падение. Отричането на факта, че има други, себеподобни и несъгласни е толкова упорито, че привържениците на официалната православна църква са готови дори да обвинят Европейският съд в “тенденциозност”. Такова поведение няма да помогне нито на каузата на православието, нито на “преодоляването на разкола”. Позволяваме се си да припомним на водачите на православието, че Божията всеприсъственост и църковния универсализъм са две много, много различни понятия. Бог е единен и навсякъде, чадата Му, които наричат себе си Негова църква, само могат смирено да се стремят към това единство, с респект и зачитане на мнението и достойнството на другия.

Сподели:

Leave a Reply

Подобни постове