Сенатът на Филипините подкрепи домашното образование

Сенатът на Филипините подкрепи честването на първия Национален ден на домашното образование. Съдържанието на Резолюция № 308, подписана от сенатор Франсис Н. Панджилинън, демонстрира колко различен е начинът на мислене на филипинските управници, сравнен с държавническата политическа философия на българските им колеги.

doc2Документът започва с изразяването на пълна подкрепа от страна на Сената на честването на Първия национален ден на домашното образование и продължава с повтаряща се фраза, която ясно показва, че управителният орган на страната взема предвид конкретни факти, които мотивират решението му в полза на алтернативната форма на обучение.

Филипинските управници разпознават, че домашното образование поставя родителите в центъра на образователния процес на детето и че именно бащата и майката носят основната отговорност в отглеждането и възпитаването на своите деца. От своя страна, политиците от малка България на практика не споделят подобно мнение, като товарят държавата с родителски функции и ѝ възлагат отговорността да образова малките българчета в единствената задължителна, държавно регулирана форма на обучение, без да оставят никаква алтернатива на техните татко и майка.

В Закона за предучилищното и училищното образование, влязъл в сила на 01.08.2016 г., в Раздел II – Принципи в системата на предучилищното и училищното образование, като основна цел е залегнала единната държавна образователна политика за осигуряване правото на предучилищно и училищно образование. В точка пета на същия раздел обаче виждаме, че правото, превърнало се в задължение, включва обучение в хуманизъм, който иначе казано е идеология, която в своята светска същност е противна на християнския светоглед, например. Това ще рече, че родители, изповядващи християнската вяра, са задължени да доставят децата си в училище, за да ги възпитава в принципи, различни от тези, в които бащата и майката биха ги възпитали, ако имаха свободата да обучават децата си у дома.  

Докато филипинският Сенат взима предвид основното право на родителите да възпитават собствените си деца, българските законотворци лишават собствените си граждани от подобна възможност. Тъжната констатация е, че политическият манталитет на българския управник, и по отношение на образованието, си остава все същият – обременен от тоталитарното минало и от нелепото възприемане на държавата като всеприсъстващо божество. И все пак – остава крехката надежда, че  избраниците в новите парламент и правителство ще имат времето и желанието да прочетат резолюцията на филипинския Сенат и смирено ще се опитат да възприемат поне част от духа ѝ.

Следва текстът на Резолюция на Сената на Филипините в пълна подкрепа на честването на Първия национален ден на домашното образование:

СЕДЕМНАДЕСЕТИ КОНГРЕС НА РЕПУБЛИКА ФИЛИПИНИ

Първо редовно заседание

СЕНАТ

Резолюция № 308

Представена от Сенатор Франсис Н. Панджилинън

Резолюция на Сената на Филипините в пълна подкрепа на честването на Първия национален ден на домашното образование

Като взе предвид, че на 3-ти март 2017 г. Асоциацията за домашно образование на Филипинските острови  (Homeschool Association of the Philippine Islands – HAPI) ще проведе своя първи Национален ден на домашното образование на тема „Изграждане на Филипините чрез всяко отделно семейство“;

Като взе предвид, че HAPI е нетърговска, нестопанска организация, която има за цел  да обучава и подготвя групите и организациите за домашно образование за развиване на националното движение за домашно образование, и че от основаването си през 2010 г. се бори за популяризирането и утвърждаването на практикуващите домашно образование навсякъде във Филипините ;

Като взе предвид, че поверяването на нашите деца на общопризнатите училища е образователна система, преобладавала в страната повече от сто години;

Като взе предвид, че домашното образование поставя родителите в центъра на образователния процес на детето, с оглед на признатия и приет, основан на закона факт, че е първостепенна отговорност на родителите да отглеждат и възпитават своите деца най-вече в годините на формиране на характера;

Като взе предвид, че Раздел 1, член XIV от Конституцията от 1987 г. предвижда, че държавата закриля и подпомага правото на всички граждани на качествено образование във всички степени и предприема подходящи мерки, за да направи това образование достъпно за всеки;

Като взе предвид, че Раздел 2 (2), член XIV от Конституцията от 1987 г. предвижда, че държавата създава и поддържа система за свободно общодостъпно училищно образование в основна и средна степен, без да ограничава естествените права на родителите да отглеждат децата си;

Като взе предвид, че Семейният кодекс признава, че образованието на децата е основна отговорност на родителите;

Като взе предвид, че съгласно Меморандум № 216 от 1997 г. на Министерството на образованието, културата и спорта домашното образование е предназначено да осигури алтернативна форма на образование, чрез която децата да придобиват необходимите умения за развиване на своя потенциал в пълнота и да стават самостоятелни, изявени и допринасящи членове на общността;

Като взе предвид, че Сенатът на Филипините отстоява своя ангажимент към това образованието да бъде достъпно за всеки филипинец и насърчава полагането на усилия в тази посока;

Взе следното решение: Сенатът на Филипините изразява своята пълна подкрепа за честване на първия Национален ден на домашното образование.

Следва подпис на Сенатор Франсис Н. Панджилинън

Към блога на Сенатор Франсис Н. Панджилинън

Сподели:

Leave a Reply

Подобни постове