Отмина 2014 година, но дали новата 2015 г. ще бъде по-добра в нравствен аспект?

Отмина 2014 година, но дали новата 2015 г. ще бъде по-добра в нравствен аспект?

2014 година бе печална година за народите, които имаха надежда и вяра в прилагането на принципите на свобода на мисълта, словото, религията и другите убеждения на хората като неотменимо право…
Прочети още