ТРЯБВА ЛИ ЕДИНСТВЕНО ГРАЖДАНСКИЯТ БРАК ДА Е ЗАКОННО ПРИЗНАТ?