Въведение в тематиката и целите на Кръглата маса

{loadposition user10}

Виктор Костов
Редактор на интернет изданието “Свобода за всеки” за свободата на съвестта и религията
Двудневен форум
Кръгла маса
“Религиозен диалог и отношенията църква-държава в съвременна България”
25 и 26 март 2005 г.

Уважаеми дами и господа,

Добре дошли на двудневната Кръгла маса “Религиозен диалог и отношенията църква – държава в съвременна България.

 

Като директор на проекта “Свобода за всеки” и редактор на интернет изданието за свободата на съвестта и религията и отношенията църква – държава, със същото заглавие, ще си позволя да ви въведа в темата на дискусия и посоката, която очакваме от нашата работа, както и ще задам формата на мероприятието.
1. Цели на Кръглата маса – да дадем заедно визия за важността на свободата на религията в свободното общество, уточняване на основните понятия, диалог (възможност за споделяне на гледна точка и внимателно изслушване на другите гледни точки), контакт между мислещи и пишещи личности по този въпрос, който да създаде тласък на авторитетна мисъл в сферата на свободата на съвестта и религията. Нямаме за цел да разрешим конкретен проблем или ситуация. В същото време вярваме, че разрешаването на конкретните проблеми е важно и такива ще дискутираме. Но е още по-важно да постигнем разбиране за важността на свободата на религията, за нуждата от внимателно балансирани отношения между църква и държава. Когато понятията са ясни, тяхната ценност – усвоена от държавната администрация и хората, когато свободата на религия и убеждения стане практично и уважавано право на всеки, проблемите, които търсим да разрешим, често ще са намерили вече решението си преди да възникнат.

2. Кои сме ние? – Няколко думи за проект “Свобода за всеки” и фондация Преображение. Проектът е инициатива по програмата Център за религиозна свобода , който цели да популяризира разбирането за свобода на религията и да помага за прилагането на това право в ежедневието на хората. “Свобода за всеки” е интернет издание, което дава форум на автори с различни гледни точки по тези въпроси с цел образование, информираност и диалог. Иначе, фондация Преображение е независима неправителствена организация, която има за цел благотворителност и работа за установяването на свободно гражданско общество, в което свободата и отговорността на хората вървят ръка за ръка. Освен този проект ние имаме и благотворително – образователни програми за младежи и деца – сираци.

 

3. Логистика
a. Поглед върху програмата – почивки, обяд, приключване на деня;
b. Начало и работа на втория ден.

 

4. Формат на работата на провеждане на Кръглата маса:
a. Ден 1: представяне на докладите, с въпроси и дискусия;
b. Ден 2: аналитично представяне и обобщение на работата от първия ден и дискусии – постигане на начално разбиране за работещ модел в сферата на свободата на съвестта и религията и отношенията църква-държава;
c. Равна възможност за изказване на всички участници – правила за изказванията при участие в дискусията :
i. Кратко и по същество – дисциплинирайте изказа си до най-същественото;
ii. Не се отклонявайте безпричинното от дискутираната тема или зададен въпрос;
iii. При ненужно удължено говорене водещият ще ви предупреди, след което ще ви отнеме думата, дори ако не успеете да направите заключение на изказването си – моля, да не се обиждате от това – тези правила важат за всеки присъстващ;
iv. Тези правила са нужни за да може да има динамичен диалог, а не скучни и безкрайни монолози и, в крайна сметка, резултат от Кръглата маса.

 

5. Какъв резултат целим с тази Кръгла маса?
a. Представяне на различни мнения по изключително важния въпрос за свободата на религията и отношенията църква – държава. Щом сте тук, значи вие може и трябва да имате мнение за това, що е свобода на религията, важна ли е тя и има ли я в България. Самото провеждане на диалог, който означава “споделяне на своето мнение и внимателно изслушване и вникване в мнението на другия” ще бъде осъществяване на един от резултатите, които търсим;
b. Дефиниране на понятията “свобода на религията”, “свобода на съвестта” и “отношения църква – държава” по практичен и разбираем начин;
c. Представяне и разискване на конкретни факти и проблеми от българската действителност по темата;
d. Очертаване на общата посока, в която може да се очаква развитие в бъдеще по въпроса на свободата на вярата и нейното изразяване;
e. Създаване на работни контакти сред участниците в конференцията с цел продължаваща дейност в посока свобода на съвестта и религията и подобряване на модела църква – държава.

 

6. На въпроса: Защо няма мюсюлмани и представители на всички религии?
a. Целим тясна специализация на дискусията, а не масовост – при пределно широка аудитория има тенденция да се размиват понятията, проблемите и дискусията. Темата е достатъчно сложна и при липса на фокус ще се плъзнем отново по повърхността без да напипаме корените на понятията и проблемите. Надяваме се, обаче, нашата работа да бъде полезна и за други вероизповедания в разбирането им на собствените им права, задължения и взаимоотношения с държавата и обществото.
b. Отношенията църква – държава имат началото си в юдейско -християнската традиция и богословие. Това е неразработена и непозната територия с огромен потенциал и очакването ни е, че тук мисълта и дискусията би могла да има и по-богат теоретичен материал, на който да стъпи. Освен това, България, макар и атеистична по същност, е считана за традиционно християнска страна.

7. Коментар за отсъствието на поканени гости:
От процеса на избор и поканване на участници за Кръглата маса стана ясно, че има ниско ниво на интерес към темата у тези, които би трябвало да са заинтересованите. Това включва и държавни органи като Комисията за правата на човека и вероизповеданията, чиято функция е задълбочаване на разбирането и прилагането на теорията на човешките права на дело.

8. Сега моля гостите да се представят на аудиторията с едно-две изречения – името, длъжността и организацията, която представлявате, както и какво очаквате от работата на този двудневен форум.

 

София, 25 март 2005 г.

Сподели:

Leave a Reply

Подобни постове