Интернет в установяването на свободата на религията и словото в свободното гражданско общество

Интернет в установяването на свободата на религията и словото в свободното гражданско общество

{loadposition user10} Настоящият брой е малко различен. Темата ни всъщност е тази от проведената Кръгла маса на „Свобода за всеки” в София на 4 декември тази година. Половин-дневното мероприятие бе…
Прочети още
Патернализмът и съвременното християнство

Патернализмът и съвременното християнство

{loadposition user10} "Нужно е да се каже, че най-голямата опасност за Русия отец Александър виждаше не в атеизма, а в контранастъплението на езичеството, което все по-често ни се представя в…
Прочети още
Въздействието на интернет върху отношението на дирекция „Вероизповедания” в диалога религия-държава

Въздействието на интернет върху отношението на дирекция „Вероизповедания” в диалога религия-държава

{loadposition user10} Основните характеристики на съвременния свят са процесът на политическа и икономическа глобализация и мощната информационна мрежа, които дават възможност на човека на 21 век бързо и лесно да…
Прочети още
Новото поле на битка за свободата – интернет

Новото поле на битка за свободата – интернет

{loadposition user10} Въпросът за това особено пространство – виртуалното на „интернет” – става все по-актуален. Явно максимата, че „светът след появата му вече не е същият” и че след него „световната…
Прочети още
Анти-дискриминационното законодателство като заплаха за религиозната свобода

Анти-дискриминационното законодателство като заплаха за религиозната свобода

{loadposition user10} На 27 ноември 2000 г. Европейският Съюз прие Директива 2000/78, създаваща основна рамка за равното тертиране при заетостта и професията (т.н. Директива за трудовата заетост). Целта на тази…
Прочети още