Проблемът за взаимоотношенията между Църквата и държавата

Проблемът за взаимоотношенията между Църквата и държавата

Уводни думи на редактора Проблемът за взаимоотношенията църква-държава е не само социален, но и дълбоко философски и богословски. Неговото разрешаване винаги е било огромно предизвикателство във всяка една епоха. Още…
Прочети още
Концепцията на блажени Августин и Мартин Лутер за “двата града” – държава и църква

Концепцията на блажени Августин и Мартин Лутер за “двата града” – държава и църква

Вениамин Пеев Християнският модел на ролята и предназначението на обществото на вярващите в Бога в контекста на един враждебен Нему свят е сложен и динамичен. Той се заражда и изгражда…
Прочети още
Отделяне на църквата от държавата в България: исторически произход и съвременна практика

Отделяне на църквата от държавата в България: исторически произход и съвременна практика

В настоящата статия се прави опит да бъде разгледано практическото проявление на концепцията за „отделяне на църква от държава” в посткомунистическите условия. Основният аргумент, който се опитвам да защитя е,…
Прочети още
„Разделението” между религията и държавата по време на комунизма – факти и изводи след прочита на досиетата на държавна сигурност

„Разделението” между религията и държавата по време на комунизма – факти и изводи след прочита на досиетата на държавна сигурност

Дилян Николчев „Няма нищо тайно, което да не стане явно, нито пък скрито, което да не стане известно и да не излезе наяве”. Този евангелски текст (Лука 8:16-17) бе често…
Прочети още
Съвременната държава: от тоталитарен идол към богоугоден управник

Съвременната държава: от тоталитарен идол към богоугоден управник

Когато говорим за българските условия и реализацията на отношенията на християните с държавата, трябва да отчитаме повсеместното влияние на задължителното безбожие, наложено от комунистическия режим в периода 1944 – 1990…
Прочети още