Бог или Цезар – дилемата на съвременния християнин

Уводни думи на редактора

През октомври 2010 г. в София бе проведена едноименна конференция с международно участие и бих казал, национално значение. Настоящият брой представя част от събитието в писмен вид.* За изготвянето на този брой 25 сме подбрали няколко от докладите, представени на конференцията.

Разбира се, писаното слово е различно от презентацията на живо. Но не считам, че тази публикация е някакво повторение на конференцията, а по-скоро нейно продължение, както на тематиката, така и на усещането за историчност и важност.

Представените доклади са адаптирани за писмено представяне. Едно важно уточнение – за да не остане читателя изненадан – в статиите, които ще прочетете ще усетите неизменно присъствието на християнското богословие и практика. Християнският подход към властта, властите, държавата и Бога, и то не само в конкретния днешен контекст, но и в техния исторически аспект. Не сектантският подход на една или друга деноминация – било то православна, католическа или протестантска, а призива за отстояване на Божието царство, и Христовата вяра, които надскачат рамките на конфесионалните различия. Всъщност няма как не бъде постигната подобна „екуменическа” атмосфера от цялостното впечатление от конференцията. Отправната точка на говорителите работят е драматично различна като география.

Г-н Вентрела пише от контекста на САЩ, където няма закон за вероизповеданията, официална църква и където традицията на децентрализираното християнство е повлияло на тъканта на обществото и културата и на самата законодателна уредба; така свободата на съвестта и словото, като политически и правни категори, са тясно обвързана с християнския и библейски поглед върху темата. (За разлика от нашия контекст, в който християнските църкви от протестантски и независим тип са малцинство.) Въпреки това ние виждаме, че в делото на застъпника за вярата и истината винаги ще присъства една или друга форма на опозиция срещу посланието му. Апологетиката е в основата на посланието на г-н Вентрела.

Роджър Кишка ни дава картината на въздействието на свръхсложния политически и културен модел на ЕС, върху живота на църквите, белязан от националистическата и абсолютистка история на Европа.

Статиите на д-р Пеев и п-р Еленков ни навеждат на размисъл колко по-трудното възприемане на съвестта и вярата, като нещо отделено от държавната намеса в източния контекст на комунистическото и пост-комунистическо общество. И най-вече не заради отношението на държавата само, а и заради възприятието на мнозина вярващи, че в отношенията църква-държава, последната има водеща роля по въпросите на съвестта и словото както виждаме в изследането на г-н Еленков.

От друга страна в примера на Бердяев, илюстриран от д-р Пеев, потисничеството над съвестта от тираничния режим и идолопоклонническа идеология само изостря у читателя нуждата от осъзнаване на свободата дадена ни от Бога, чрез вяра в Христос. И въпреки различните отправни точки няма как читателят да не усети обединяващият дух и призив на посланията – защитата на истината и свободата дадени ни от Бога са неизменна част от истинската вяра и отговорност за разпространение на евангелието. Устояването на тези принципи гарантира свободата и справедливостта в обществото въобще.

Ето и накратко обобщени статиите в броя:

Джеф Вентрела задава дилемата между законът и правото изготвени в условия на идолопоклонство, и поклонението към истинския Бог като източник на свобода и справедлива юриспруденция.

Роджър Кишка ни въвежда с разбираем език в непознати, освен за експертите, разлики в европейските инститцуии на управление и тяхното отношение към свободата на съвестта и църквите.
Иван Груйкин обобщава опита си и картината на църковно-държавните отношения в посткомунистическия период и дава практични насоки за вярващите как да защитят правата си.

Тони Еленков ни въвежда в своето изключително интересно статистическо изследване относно начина по който съвременни български пастори и протестантски служители виждат отношенията на църквата с държавата и свободата на съвестта и словото.

Вениамин Пеев представя една знаменателна картина от живота и дейността на великия руски мислител и християнин Николай Бердяев; значението на неговото творчество и мисъл в устояването чрез вяра срещу тоталитарната държавна машина на комунизма блесва ясно пред читателя, и е откровение за това, че мрачните и дяволски общества раждат светли и брилянтни християнски водачи и умове.

Щастливи празници и Рождество Христово и приятно четене!


* Звукозапис от конференцията можете да изтеглите от сайта на конференцията, или да ги слушате в интернет, или да поръчате компакт диск. Има номинална такса за покриване на разходите по изработка и поддръжка и на звукозаписа. http://conf2010.svobodazavseki.com

Сподели:

Leave a Reply

Подобни постове