Кондензационно ядро за правото като основа на реда и законността

{loadposition user10}

Винаги съм харесвал мъгливо време – призрачно, тайнствено. От него – мътното млечно-бяло пространство – сякаш всеки момент ще изплуват тайнствени и непознати форми и фигури. За този природен феномен са нужни т.нар. „кондензационни ядра“: микро частици прах, които привличат около себе си водните пари и множество от тях образуват мъглата.

През последните (45+)25 години на българския народ са необходими именно такива „ядра“, които да катализират концентрацията на целенасочени човешки усилия, за да постигат успехи в прогресивното развитие на държавата и нацията ни.

Винаги промените в една държава са се извършвали от някакъв елит: политически, културен, религиозен, икономически, аристократичен.

Истинската причина за това България толкова дълго след „освобождението“ от руско-комунистическата диктатура на Живковия режим да не може да стъпи на нозете си и да се изправи, за да догони развитието и стандарта на европейските народи, е липсата на подходящите качествени елити за целта.

Промени са необходими в политика, икономика, култура, образование. Но едно от направленията, за да се появи функциониращо гражданско общество е сферата на правото, на системата от ценности, формиращи параграфи и алинеи, изкристализиращи в определени закони и регулиращи прогреса или регреса на едно общество. Без подобни „ядра“ не е възможна и каквато и да било инициатива в защита на правата на гражданите, нито тяхното осъзнаване като субекти на държавността, справедливостта и свободата.

В този смисъл „Свобода за всеки“, появило се преди десет години именно като един център, който привлича около себе си единомишленици, израснали и узрели за мисълта и волята заедно да се сражават за опазване и отстояване на своите (и на другите) човешки и граждански права като необходимо условие за един по-справедлив свят, в който законността и реда са основополагащи фундаменти за държавата и обществото.

Със средствата на съвременните комуникации (по-специално интернет) успешно се споделят мнения, знания и опит в отстояване на основополагащите за съвременното западно общество ценности – свобода на словото и изразяване на мнение, както и отстояване но свободата на изповедание, свободата човек да живее добре всред справедливо общество, управлявано според принципите на реда и законността.


Всички права запазени © 2014. Препечатвания и препубликации само с разрешение:
editor@center-religiousfreedom.com


velislav_altanovД-р Велислав Алтънов е учен, изследовател и преподавател във ВЕБИ, антрополог-проучвател в БАН и учредител на църковна общност. Завършил е богословие и културология към СУ „Св. Кли-мент Охридски”, а докторската му дисертация към НБУ е свързана с християнска антропология, църковна социология и етнология. Преподава християнска етика, българска народопсихология, световни религии и др. Основава „Движение за религиозно равноправие и веротърпимост” (1993) и сътрудничи на БХК (1994 – 1998). Специализира в Санкт Петербург, Руска федерация (2007) и Фрибург, Швейцария (2007, 2011). Учредител и генерален секретар (2007 -) на Сдружение „Мостове” – източноевропейски форум за диалог. Публикува научни статии в списания и сборници: България между Европа и Русия, Българско
богословие, Разум, Проблеми на изкуството, Християнство и култура, Transitions и др.

Сподели:

Leave a Reply

Подобни постове