Капеланството като израз на свободата на религията

Капеланството като израз на свободата на религията

{loadposition user10} “Капелан” и “капеланство” не са добре известни и много употребявани думи в ежедневието. Капеланът е член на духовенството, прикрепен към военна част или парламента. Това е краткото определение…
Прочети още
Духовното обгрижване в здравеопазването

Духовното обгрижване в здравеопазването

{loadposition user10} Векът на нашето време се отличава с особен интензитет, конкурентност, насилие във всичките му форми и мутация на духовните ценности. Привидно Христос е девалвирал в нашите дни, а…
Прочети още
Случаят със скритото капеланство

Случаят със скритото капеланство

{loadposition user10} През последното десетилетие ситуацията по отношение на капеланството в България вече придоби свой специален статут. Тя е на път да бъде разрешена, но не по законово статукво или правителствена наредба,…
Прочети още
Domini sumus – Двойният модел на немското капеланство

Domini sumus – Двойният модел на немското капеланство

{loadposition user10} Domini sumus - „Господни сме.” Това е девизът на немската евангелска капеланска асоциация, развила традиции и мрежа от дейности през последните десетилетия, които нямат аналог в Европа. Въпреки…
Прочети още
Капеланството и свободата на религията

Капеланството и свободата на религията

{loadposition user10} Какво е понятието „капеланство”? Популярно ли е у нас? Има ли място в институции, в които напрежението и стресът са част от процеса на работа? Досега не се…
Прочети още
Мисията на капелана

Мисията на капелана

{loadposition user10} Веднъж един човек се завърнал в родния си град и в неделя отишъл на църква, като седнал на място от последните редове. Най-отпред пасторът за пореден път поднасял…
Прочети още