Религиозната свобода между единството на нацията и политическия плурализъм

Религиозната свобода между единството на нацията и политическия плурализъм

Брой 20 Уводни думи на редактора Темата на настоящия брой е предизвикана от неизреченото, но очевидно за проницателния наблюдател противопоставяне на националната кауза и единство от една страна, срещу наличието…
Прочети още
Религиозният плурализъм срещу централизацията на вярата

Религиозният плурализъм срещу централизацията на вярата

{loadposition user10}В различен контекст термините обозначават и означават различни неща. Или с други думи, термините са до голяма степен свързани и повлияни от историческото развитие и съвремения контекст и нужди…
Прочети още
Религиозната свобода между единството на нацията и политическия плурализъм – Интервю

Религиозната свобода между единството на нацията и политическия плурализъм – Интервю

{loadposition user10} Настоящият материал е основан на въпроси зададени от д.ф.н. Виктор Костов на професор Владимир Градев по темата на броя. Свобода за всеки: Вашата оценка е че „секуларизацията не…
Прочети още
Българската православна църква между вярата и политическата религия

Българската православна църква между вярата и политическата религия

{loadposition user10} През последните години в страната ни все по-отчетливо се забелязват явни и скрити „канали” на взаимно влияние между Българската православна църква и политиката, респективно нейните църковни и политически…
Прочети още
Религиозни ракурси в контекста на философската идея за плурализма

Религиозни ракурси в контекста на философската идея за плурализма

{loadposition user10} В историята на европейската култура елинският свят е носител на идеята за демокрация, отглас на идеята за многообразие и плурализъм. В древността обосновката на обществото е минавала през…
Прочети още