Статукво или промяна – зависи от защитниците на свободата и законността

Статукво или промяна – зависи от защитниците на свободата и законността

Няма никаква промяна в общинските антирелигиозни наредби от мартенския ни брой преди година. Няма никаква промяна и десет години след декларация на ОЕЦ  до Министерски съвет, президента, и Народното събрание,…
Прочети още
Рестриктивните разпоредби на местните власти по отношение на религията – оръжие срещу „нетрадиционните” религиозни общности

Рестриктивните разпоредби на местните власти по отношение на религията – оръжие срещу „нетрадиционните” религиозни общности

С всичките си недостатъци[i], Законът за вероизповеданията (ЗВ), приет на 20 декември 2002 г., действително представляваше положителна стъпка в правната уредба на отношенията между религиозните организации и държавата у нас.…
Прочети още
Общинското нормотворчество за дейността на религиозните общности: десет години по-късно

Общинското нормотворчество за дейността на религиозните общности: десет години по-късно

В началото на новия век не малко на брой общински съвети приеха специални наредби, които да регламентират реда и условията за дейността на религиозните общности на териоторията на съответните общини.…
Прочети още
Общински наредби срещу религиозната свобода – завинаги или  начало на края

Общински наредби срещу религиозната свобода – завинаги или начало на края

Често за последните близо двадесет години българското нормотворчество, регламентиращо свободата на религията, и неговите практически измерения предлагаха парадокси. Един от тях обаче прави особено впечатление с упоритото си загнездване в…
Прочети още
Моята конспиративна теория

Моята конспиративна теория

Мълчаливата отмяна на конституцията и свободата на вярата на местно ниво „Важно място в сложния и многолик процес на формиране на комунистическия мироглед заема атеистичното възпитание на трудещите се...Комунистическият морал…
Прочети още